מוצרים שימושיים מחומרים ממוחזרים | גו ירוק | goyarok | מיחזור גלגלים | מיחזור צמיגים

על מיחזור צמיגים בארץ ובעולם

בישראל, יוצאים משימוש מידי שנה כשלושה מיליון צמיגים המושלכים בניגוד לחוק ומזהמים את השטחים הפתוחים ומקורות המים. אלפי צמיגים משומשים, שהועברו במשך שנים למגרשים לא חוקיים, מהווים פוטנציאל לשריפות ענק וזיהום קשה.

בשנים האחרונות פועל המשרד להגנת הסביבה להסדרה של סילוק ומיחזור צמיגים משומשים. ביום 01/07/2007 נכנס לתוקפו החוק לסילוק ולמיחזור צמיגים

החוק קובע כי יצרני הצמיגים ויבואני הצמיגים יהיו אחראים לאסוף את הצמיגים לאחר גמר השימוש בהם ולהעבירם למיחזור. אחריות זו באה לידי ביטוי ביעדי סילוק ומיחזור של צמיגים משומשים. לאחר תקופת ההתארגנות בה יותר גם סילוק צמיגים לאתרי פסולת, יחויבו יצרני הצמיגים ויבואני הצמיגים למחזר את כל הצמיגים שאספו (במהלך הדרגתי של 7 שנים).

כמו כן, בנוסף לאחריות על יבואני הצמיגים ויצרני הצמיגים, מטיל החוק אחריות על בעלי עסקים לממכר ותיקון צמיגים לאחסן צמיגים, בצורה שתמנע הצטברות מים ומפגעים סביבתיים. החוק גם מחייב אותם לפנות את הצמיגים באופן סדיר אל יבואני ויצרני צמיגים כך שלא ייווצרו מאגרי צמיגים גדולים.

החוק חל גם על חברות התחבורה הגדולות, כגון אגד ודן, ועל ארגונים ממשלתיים, כמו משרד הביטחון, שברשותם מאות אלפי צמיגים משומשים, ומחייב אותם להעביר צמיגים למיחזור.

החוק מתבסס על עקרון המקובל במדינות רבות בעולם, כדוגמת: ארה"ב, יפן, בריטניה, גרמניה, צרפת, הולנד ועוד, לטיפול בבעיות סביבתיות - עיקרון "אחריות היצרן". על פי עקרון זה, האחריות לטיפול בבעיה סביבתית הנגרמת כתוצאה משימוש במוצר כלשהו מוטלת על יצרן המוצר, או היבואן במקרה בו המוצר מיובא. הרעיון המרכזי מאחורי עקרון זה הוא שיצרן או יבואן הם ראש הפירמידה בגלגולו של המוצר עד להפיכתו לפסולת, ולכן חלה עליהם החובה לטפל במוצר גם בסוף חייו.

במדינות רבות בעולם קיימת תעשיית מיחזור צמיגים. תוצרי המיחזור המקובלים הם ייצור אבקת גומי לתעשיית הגומי, ייצור מרצפות גומי לגני משחקים. שימוש בצמיגים כתחליפי דלק ואף הוספת צמיגים גרוסים לאספלט לסלילת כבישים שקטים. מיחזור הצמיגים עדיף על פני הטמנתם הן מבחינת החיסכון בגומי טבעי כחומר גלם והן מבחינת החיסכון בנפח המשמש להטמנה באתרי פסולת שנמצא במחסור בישראל. מסיבה זו, החוק אוסר על הטמנת צמיגים לאחר תקופת התארגנות.

עוד על מיחזור צמיגים בישראל

עוד על מיחזור צמיגים באירופה